nužydėti

1 nužydė́ti intr. 1. Sut, Š, Rtr, NdŽ, 1, LKT237(Kri), Šts, Kl, Žž, Ign baigti žydėti: Nužydi žolė SD224. Jau žiedai nužydė́jo, t. y. nustojo žydėti J. Vienos bulbos nužydė́ję, kitos da žydi Aln. Jau rudi žiedai, nužydė́ję liepos Sld. [Linai] kaip jau nužýda, tujau reik nurauti, sustatyti į gubeles Žd. Nužydė́jo, nulinko rugiai Klt. Šiemet bulbos visų anksčiausia nugedo, nespėjo nužydė́t PnmR. Tos [gėlės] benga nužydė́ti, kitas svadinsu Krš. Jau ramunės nužydė́j[o], jau šlempa Pv. Nužýdi pieva i pasisėja pati, šitie grūdeliai Klt. Nužydmi N. | prk.: Bėga dienos laukais ir nužydi gėlėm, nubanguoja rugiais pakelėm, pakelėm . Pasklis ir mūsų dienos lyg nužydėję pienės, nuklys toli už atminimo J.Aist. Dar roželės nežydėjo nė metuose kartą, mergužėlė, nužydėsi paskutinį kartą! JD1481. | refl.: Papartis jau buvo nusižydė́jęs Slk.prk. nunykti: Ažu itokių gaspadorių tai visa gražiai nužydė́j[o] Arm. 2. prk. baigti žydėti, žaliuoti (apie vandenį): Ka vanduo nužydė́s, tuokart, vaikaliai, maudyties galėsiat Skd. 3. Grž prk. darytis nebegražiam, nusenti: Taip nužydė́ste, ka greit bus galas Bsg. Agute, liaukis. Vaikio neprisuksiu. Ir nužydėsi senmerge M.Katil. 4. prk. pakliūti (į vargą): Šumij[o] šumij[o] ir nužydė́j[o] in penkelių metų [į kalėjimą] Vrnv. \ žydėti; apžydėti; atžydėti; dažydėti; įžydėti; išžydėti; nužydėti; pažydėti; peržydėti; pražydėti; razžydėti; sužydėti; užžydėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nužydėti — vksm. Nužydėjo sõdai, gė̃lės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžydėti — 1 apžydėti 1. intr. kiek nužydėti: Nesulauks anos (chrizantemos) Visų Šventų, nušals; jau anos apžydėję Aln. 2. intr. žydint apsidulkinti giminingos kultūros žiedadulkėmis: Kopūstai sėtiniais apžyda Grg. 3. tr. Bt, Ll, Vdk prk. apdovanoti: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžydėti — 1 atžydėti intr. J.Jabl 1. M.Valanč, LL120 baigti žydėti, nužydėti: Atžydėjo [gėlės], galia birti Grd. 2. refl. prk. ilgai dirbti, nusikamuoti: Nu atsižydėsi vienas in tokio kavalko! Ktk. žydėti; apžydėti; atžydėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražydėti — 1 pražydėti intr. Rtr, NdŽ 1. S.Dauk, M, L, LL290 imti žydėti, išskleisti žiedus, pražysti: Pražydi grikis anksti DrskŽ. Iš pradžių tulpės pražydi, paskui ir kitos [gėlės] Vlk. Kai pražydi, baisus kvepėjimas liepos Sug. Labai reikia lietaus, teip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažydėti — 1 ×dažydėti (hibr.) žr. 1 peržydėti 1: Obelių yra kelios, tai dažydėj[o], o ar obuolių bus, ar ne Vlk. žydėti; apžydėti; atžydėti; dažydėti; įžydėti; išžydėti; nužydėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžydėti — 1 išžydėti, išžydi (ìšžydi), ėjo intr. 1. kurį laiką žydėti, išbūti su žiedais: Mūsų žolynai visą žiemą išžydėjo Š. 2. sužysti, išsiskleisti: Eina su peiliu ir tuos pumpurėlius appjausto, neduoda jom (rūtoms) išžydėt Kč. Neduokit tiem stiebam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrėšti — 2 nukrė̃šti, ia, nùkrėšė intr. nužydėti (apie rugius): Nukrė̃šę rugiai Dsn, Tvr. krėšti; nukrėšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužydėdinėti — žr. 1 nužydėti 1: Kunodos dar tiktai nužydėdinėja, nemožna kast ZtŽ. žydėdinėti; nužydėdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužydėjimas — 1 nužydėjimas sm. (1) Rtr, NdŽ, DŽ1; M → 1 nužydėti 1. žydėjimas; nužydėjimas; peržydėjimas; pražydėjimas; sužydėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužysti — intr. NdŽ, KŽ nužydėti: Aš trokštu gėlių, kurios niekados nenužysta Pč. Alyvos jau nužydę LKT203(Kbr). Kap regi žolynai nužydo Dglš. Kaip nužysta koks kvietkas, tai tuoj reikia sutvarkyt, nupjaut Klt. žysti; apžysti; atžysti; įžysti; išžysti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.